Cara Menghilangkan Tumila anu Tereh

Kumaha Cara Menghilangkan Tumila atawa Ngaleungitkeun Tumila anu Hade tur hasilna nyugemakeun,? para wargi sadaya kedah apal palakiah supaya tumila nu aya dina kasur bisa paeh, pan kacida pisan kagangguna lamun urang keur leleson ujug ujug aya nu nyoco kana tonggong atawa awak urang liana. dihandap ieu aya sababaraha cara pikeun narekahana.

Cara Membasmi Tumila

Titenan Ciri Ciri Tumila Samemehna

Saacan Proses Ngabsami Tumila, Kalintang pentingna urang apal ciri-ciri tumila, bisi we anu nyoco kana tonggong teh lain tumila tapi bojo urang alatan ninggali wa teu paruguh, heuheu.

Ciri-ciri Tumila

 • Ukurana Leutik, sekitar 1-4 mm
 • Warna coklat atawa Semu Hideung
 • Karesepna nyumput dina lipetan kasur, tapi lamun tumilana pohara lobana biasana eta si tumila teh sok nyebar ka tempat sejena, saperti Risbang, Kusen Panto, Lomari jeung rea rea deui.
Cara Membasmi Kutu Kasur

Naha Bet Aya Tumila,? Timana Asalna ?

Naha tumila teh ujug ujug aya dina kasur, timana asalna,? tah ieu teh pertanyaan anu kalintang rada hese ngajawabna, tapi mun diibaratkeun Kutu Beas timana gera sok bet ujug-ujug aya dina wadah beas atawa gentong.? jawaban anu mernah mah nyaeta Asalna Ti Gusti Alloh (anu Nyiptakeun) maka uihna ge ka Gusti Alloh. keun welah nya ulah diperpanjang ngan nu ku urang kudu di inget teh yen ayana tumila gara gara rohangan anu lembab jeung kurangna pentilasi hawa.

Baca Juga :  Cara Membasmi Tumila anu Panghadena

Palakiah Meresihan Kasur supaya Euweuh Tumilaan

 1. Seuseuh Sepre minimal saminggu sakali, ulah diantep nepika katinggali lada.
 2. Kenyot make alat pangenyot (vakum)
 3. Poe Kasur Saminggu sakali mah, lamun teu ka angkat titah minantu sina ngangkat kali kali mantuan mitoha.

Cara Ngabasmi Tumila anu Alamiah

Gunakeun Bahan Alami anu Efektif saperti conto dihandap ieu, aya oge cara anu teu kudu make bahan obat-obatan anu kalintang manjur kacida, nyaeta bungkus atawa bulen eta kasur ku pelastik ulat nepika aya hawa. tutupan salila 2 poe lilana. dijamin 1000% eta tumila bakal paraeh, sumpah asli ieumah wani diriungkeun, soalna mamang pernah nyobaan.

Bahan Alami anu Efektif

 • Minyak tea tree
 • Baking soda
 • Daun mint

Jaga Tempat Sare Kudu Beresih

Jaga Kabersihan tempat sare ulah nepika kalotor, bra bru ku barang barang anu teu perlu, ari Scrol Scrol Tiktok bisa mangjam jam ari meresihan tempat sare ukur memenitan sok dibarung ku hoream, wayahna meh tibra sare kasur teu aya tumilaan.

Palakiah Ngajaga Kabersihan Rohangan

 • Sirkulasi hawa anu hadeyang
 • Jaga Rohangan ulah nepika lembab komo deui geueuman, salian ti bakal aya tumila geus pasti bakal aya jurig ongkoh.
 • Beresihal Kebul unggal poe.

Konsultasi Kanu Ahli dina Masalah Hama

Lamun Masalah Tumila masih keneh aya, prak gera datangan atawa telepon Tukang Ngabasmi Hama atawa Pest Control anu Panghadena, Pilih we Garda Pest Control sabab Layananateh salian ti Gesit oge mere garansi jadi urang jongjon.

Jasa Pembasmi Kutu Kasur

Pesen Tukang Ngabasmi Hama Tumila

Nungguan Naon deui atuh, sok enggal gera pesen ayeuna keneh ka Garda Pest Control

Layanan Pest Control

Tinggalkan komentar